Lech Włodzimierz Jaworski

Lech Włodzimierz Jaworski, doktor habilitowany nauk prawnych, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2001–2005, od 2006 do 2007 przewodniczący Rady m.st. Warszawy. W latach 2006-2018 radny Rady Warszawy oraz członek delegacji polskiej do Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

W 2019 r. uzyskał habilitację. Specjalizuje się w prawie autorskim. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego UW. Publikuje prace z zakresu prawa cywilnego (w tym autorskiego i handlowego), prawa medialnego, prawa pracy i procedury administracyjnej.